Online Manuscript Process

Username
Password
                          
Forgot Password
Sign Up
ISSN 1301-0336
E-ISSN 2147-5903

Editor
İsmet Teoman BENLİ

Assistant Editor
Metin ÖZALAY
Cem YILMAZ
Gökhan DEMİRKIRAN
Serkan ŞİMŞEK

Editorial Board
Mehmet Bülent BALİOĞLU (Secretary)
İ. Teoman BENLİ
Gökhan DEMİRKIRAN
Erkin SÖNMEZ (Secretary)
Ender OFLUOĞLU
Metin ÖZALAY
Serkan ŞİMŞEK
Onat ÜZÜMCÜGİL
Cem YILMAZ

 
[CURRENT ISSUE]
Volume: 28   Year:2017   Number: 2
Editorial / Editörden
KAPAK / KAPAK
EDITOR  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]0-0
EDITORIAL / EDITORIAL
EDITOR  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]0-0
Original Article / Orjinal Makale
DO BOTULINUM TOXIN-A INJECTIONS INTO THE PARASPINAL MUSCLES CREATE AN IDIOPATHIC LIKE SCOLIOSIS: AN IN VIVO STUDY ON RATS / PARASPİNAL KASLARA BOTULİNUM TOKSİN-A ENJEKSİYONU İLE İDİOPATİK BENZERİ SKOLYOZ ELDE EDİLEBİLİR Mİ? RATLARDA İN VİVO ÇALIŞMA
Kerim SARIYILMAZ, Okan OZKUNT, Murat AKSU, Halil Can GEMALMAZ, Mustafa SUNGUR, Alauddin KOCHAI, Fatih DIKICI 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]75-82
HUMAN MESENCHYMAL STEM CELL THERAPY IN THORACIC SPINAL CORD INJURY AND EVALUATION OF THE RESULTS-AN EXPERIMENTAL STUDY IN RATS / SIÇANLARDA TRAVMATİK ALT TORASİK OMURİLİK YARALANMASINDA İNSAN KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRE TEDAVİSİ VE SONUÇLARINININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Serhat CÖMERT, Nur ALTINÖRS, Serdar KABATAŞ, Erkin SÖNMEZ, Fikret ŞAHİNTÜRK, Özlem ÖZEN, İffet Feride ŞAHİN, Ersin ÖĞÜŞ, Erdal KARAÖZ 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]83-90
COMPARISON OF TITANIUM SCREW WITH POLYESTER BAND WITH CLAMP (LOTUS) AND RIGID TITANIUM TRANSVERSE BINDER SYSTEM USING THE FINITE ELEMENT ANALYSIS / SONLU ELEMENT ANALİZİ KULLANILARAK TİTANYUM VİDA POLYESTER BAND KELEPÇE YÖNTEMI (LOTUS) VE RİJİD TİTANYUM TRANSVERS BAĞLAYICI SİSTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI
Birol Özkal, Can YALDIZ, Mete KARATAY, Haydar ÇELİK, Deniz KARABULUT, Iman ZAFARPARANDAH, Onur YAMAN, İhsan SOLAROĞLU, Fahir ÖZER 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]91-98
THE EFFECT OF CONVEX ROD DEROTATION ON LUMBAR LORDOSIS IN LENKE TYPE5 ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS PATIENTS WHO UNDERGONE SELECTIVE POSTERIOR SURGERY / SELEKTİF POSTERİOR CERRAHİ YAPILAN LENKE TİP 5 ADOLESAN İDİOPATİK SKOLYOZ HASTALARINDA KONVEKS ROD DEROTASYONUNUN LOMBER LORDOZA ETKİSİ
Kerim SARIYILMAZ, Okan OZKUNT, Gokhan KARADEMİR, Halil Can GEMALMAZ, Fatih DİKİCİ, Unsal DOMANİÇ 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]99-102
LATE RESULTS OF OPEN DOOR LAMINOPLASTY FOR CERVICAL OSSIFYING POSTERIOR LONGITUDINAL LIGAMENT / SERVİKAL LONGİTUDİNAL LİGAMAN OSSİFİKASYONU İÇİN AÇIK KAPI LAMİNOPLASTİNİN GEÇ SONUÇLARI
Çetin AKYOL, Uygur ER, Serkan ŞIMŞEK, Murad BAVBEK 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]103-108
COMPARISON OF PREOPERATIVE AND POSTOPERATIVE CERVICAL SAGITTAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH CERVICAL DEGENERATIVE DISEASE / SERVİKAL DEJENERATİF HASTALIĞI OLAN HASTALARDA SERVİKAL SAGİTTAL PARAMETRELERİN PRE-OPERATİF VE POST-OPERATİF KARŞILAŞTIRILMASI
Sadık Ahmet UYANIK, Birnur YILMAZ, Halime ÇEVİK, Fatih YAKAR, Burçak GÜMÜŞ 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]109-112
BALLOON KYPHOPLASTY IN OSTEOPOROTIC PATIENTS WITH SPONTANEOUS VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES / SPONTAN VERTEBRA KIRIĞI OLAN OSTEOPOROTİK HASTALARDA BALON KİFOPLASTİ
Emre DEMIRCAY, Atilla KIRCELLI 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]113-118
Case Report / Olgu Sunumu
PRIMARY FEMORAL NERVE ENTRAPMENT:A CASE REPORT / PRIMER FEMORAL TUZAK SENDROMU: OLGU SUNUMU
Sevda Lafçı FAHRIOGLU, Doğa GURKANLAR, Uygur ER 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]119-122
Review Article / Derleme
PULMONARY FUNCTIONS IN PATIENTS WITH IDOPATHIC SCOLIOSIS / İDYOPATİK SKOLYOZ TANILI HASTALARDA SOLUNUM FONKSİYONLARI
Melahat BEKİR, Taha Bahadır ÜSKÜL 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]123-128
THE MANAGEMENT OF THE BLOOD TRANSFUSION IN SPINAL SURGERY / OMURGA CERRAHİSİNDE KAN TRANSFÜZYONU YÖNETİMİ
Hikmet Özer SEVAL, Nurdönüş CANDAN, Mesut ŞENER, Selim CANDAN 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]129-134
Frontiers of The Spinal Surgery / Omurga Cerrahisinin Öncüleri
PROF. UFUK AYDINLI, M.D. / PROF. DR. UFUK AYDINLI
İ. Teoman BENLİ 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]135-144
STE Question / STE Soruları
CME QUESTIONS / STE SORULAR
EDITOR  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]145-146
Contents / İçindekiler
CONTENTS / İÇİNDEKİLER
EDITOR  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]73-74
The Owner On Behalf Of
Turkish Spine Society

İsmet Teoman BENLİ

TURKISH SPINE SOCIETY
President:
İsmet Teoman BENLİ
Vice President:
Sait NADERİ
General Secretary:
Mehmet AYDOĞAN
Treasurer:
Hakan SABUNCUOĞLU
Member:
Ender OFLUOĞLU
Uygur ER
Metin ÖZALAY
Deniz KONYA
Fatih DİKİCİ
Serdar KAHRAMAN
The Journal of Turkish Spinal Surgery is published four times in a year (January, April, July, October)

Online Publisher:
İris İnteraktif Ltd. Şti. www.irisinteraktif.com

Address:
İ.Teoman BENLİ
Saray Mahallesi Harput Sokak 2D / 31 Ümraniye / İSTANBUL
www.jtss.org 
cheap air jordan
replica watches uk
Close
 
Please provide the username registered to the system

 
    
          
Label