Online Manuscript Process

Username
Password
                          
Forgot Password
Sign Up
ISSN 1301-0336
E-ISSN 2147-5903

Editor
İsmet Teoman BENLİ

Assistant Editor
Sait NADERİ
Uygur ER
Mehmet TEZER
Yetkin SÖYÜNCÜ

Editorial Board
Yunus ATICI (Secretary)
Mehmet AYDOĞAN
Bülent BALİOĞLU
İsmet Teoman BENLİ
Serkan BİLGİÇ
Fatih DİKİCİ
Uygur ER
Cumhur KILINÇER
Deniz KONYA
Çağrı KÖSE
Sait NADERİ
Ender OFLUOĞLU
Serdar ÖZGEN
Çağatay ÖZTÜRK
Hakan SABUNCUOĞLU
Halil İbrahim SEÇER
Serkan ŞİMŞEK
Yetkin SÖYÜNCÜ
Kamil SUCU
Mehmet TEZER

 
[CURRENT ISSUE]
Volume: 27   Year:2016   Number: 3
Editorial / Editörden
COVER / KAPAK EDITOR   
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]0-0
EDITORIAL / EDİTÖRDEN EDITOR   
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]0-0
Original Article / Orjinal Makale
ANATOMY OF THE UPPER SACRAL AND THE SECOND SACRAL NERVE ROOT TUNNELS: A MORPHOLOGIC STUDY / ANATOMY OF THE UPPER SACRAL AND THE SECOND SACRAL NERVE ROOT TUNNELS: A MORPHOLOGIC STUDY  Emre KARADENIZ ,  Sedat DUMAN1  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]125-130
COMPARING RADIOLOGICAL OUTCOMES OF SHARP AND ROUND KYPHOSIS PATIENTS / KESKİN VE YUVARLAK KİFOZLU HASTALARIN RADYOLOJİK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Abdulhamit MISIR ,  Akif ALBAYRAK ,  M. Bülent BALİOĞLU ,  Deniz KARGIN ,  Yunus ATICI  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]131-134
SCHOOL SCREENING OF ADOLECENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS IN 7928 TURKISH CHILDREN / 7928 TÜRK ÇOCUĞUNDA ADOLESAN İDİOPATİK SKOLYOZ OKUL TARAMASI Tevfik YILMAZ ,  Alper GÖKÇE ,  Sait NADERİ ,  Onur YAMAN ,  Sedat DALBAYRAK  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]135-142
ANTERIOR CERVICAL DISCECTOMY: ANALYSIS OF THE RESULTS OF TWO YEARS / ANTERİOR SERVİKAL DİSKEKTOMİ: 2 YILLIK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Evren AYDOĞMUŞ ,  Alptekin GÜL ,  Erdal GÜR ,  Ercan KAYA ,  Mehmet TIRYAKI ,  Hikmet Turan SÜSLÜ  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]143-146
EVALUATION OF THORACIC AND LUMBAR INSTRUMENTATION / TORAKAL VE LOMBER ENSTRÜMANTASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ Evren AYDOĞMUŞ ,  Alptekin GÜL ,  Serdar Onur AYDIN ,  Fırat DEMIR2 ,  Mehmet TİRYAKİ ,  Necati TATARLI  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]147-152
THORACOLUMBAR FRACTURES: SHOULD THEY BE OPERATED ACCORDING TO THORACOLUMBAR INJURY CLASSIFICATION AND SEVERITY SCORE (TLICS)? / TORAKOLOMBER KIRIKLAR: TORAKOLOMBER YARALANMA VE DERECELENDİRME SKOR SİSTEMİNE (TLICS) GÖRE AMELİYAT EDİLMELİ MİYDİ Mehmet TIRYAKI ,  Yusuf Emrah GERGIN ,  Bekir Can KENDIRLIOĞLU ,  Hüseyin DEMIR ,  Hidayet Şafak ÇINE  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]153-158
Case Report / Olgu Sunumu
VERTEBRAL BODY FRACTURE IN THE MIDDLE OF FUSED SEGMENTS AFTER REMOVAL OF PEDICLE SCREWS WITHOUT A HISTORY OF INJURY: A REPORT OF TWO CASES / TRAVMA ÖYKÜSÜ OLMAKSIZIN PEDİKÜL VİDALARININ ÇIKARTILMASI SONRASINDA OLUŞAN FÜZYONE SEGMENTİN ORTASINDA YER ALAN VERTEBRAL CİSİM KIRIĞI: 2 OLGU SUNUM Jong-yun WOO ,  Jae-Hyeon LIM ,  Il-Tae JANG  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]159-164
MULTIPLE MENINGEAL CYSTS: CASE REPORT / MULTİPL MENİNGEAL KİST: OLGU SUNUMU Olcay ESER ,  Nazan OKUR ,  Okan SOLAK ,  Fatma AKTEPE ,  Mehmet Gazi BOYACI ,  Mustafa KARADEMİR  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]165-170
A RARE PRESENTATION OF POLYOSTOTIC FIBROUS DYSPLASIA IN CERVICAL, THORACIC AND LUMBAR SPINE / SERVİKAL, TORAKAL VE LOMBER OMURGAYI BİRLİKTE TUTAN NADİR BİR POLİOSTOTİK FİBRÖZ DİSPLAZİ OLGUSU Yunus Emre AKMAN ,  Volkan GUR ,  Mehmet Bülent BALİOGLU ,  Engin CETİNKAYA ,  Yavuz S. KABUKCUOGLU  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]171-176
Review Article / Derleme
RECENT ADVENCES IN MEDICAL TREATMENT OF OSTEOPOROSIS / OSTEOPOZUN MEDİKAL TEDAVİSİNDE GÜNCEL GELİŞMELER Demet Özgil YETKİN  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]177-184
REHABILITATION FOR PATIENTS WITH PARAPLEGIA / PARAPLEJİK HASTALARDA REHABİLİTASYON Ferda ÖZDEMİR  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]185-194
Frontiers of The Spinal Surgery / Omurga Cerrahisinin Öncüleri
PROF. ALİ FAHİR ÖZER, M.D. / PROF. DR. ALİ FAHİR ÖZER Onur YAMAN  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]195-202
Announcements / Duyurular
Duyurular / Announcements EDITOR   
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]1-1
STE Question / STE Soruları
STE Soruları / STE Question EDITOR   
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]203-204
The Owner On Behalf Of
Turkish Spine Society

İsmet Teoman BENLİ

TURKISH SPINE SOCIETY
President:
İsmet Teoman BENLİ
Vice President:
Sait NADERİ
General Secretary:
Mehmet AYDOĞAN
Treasurer:
Hakan SABUNCUOĞLU
Member:
Ender OFLUOĞLU
Yetkin SÖYÜNCÜ
Uygur ER
Metin ÖZALAY
Deniz KONYA
Fatih DİKİCİ
Serdar KAHRAMAN
The Journal of Turkish Spinal Surgery is published four times in a year (January, April, July, October)

Online Publisher:
İris İnteraktif Ltd. Şti. www.irisinteraktif.com

Address:
İ.Teoman BENLİ
Saray Mahallesi Harput Sokak 2D / 31 Ümraniye / İSTANBUL
www.jtss.org 
cheap air jordan
replica watches uk
Close
 
Please provide the username registered to the system

 
    
          
Label