Online Manuscript Process

Username
Password
                          
Forgot Password
Sign Up
ISSN 1301-0336


Editor
İsmet Teoman BENLİ

Assistant Editor
Sait NADERİ
Uygur ER
Mehmet TEZER
Yetkin SÖYÜNCÜ

Editorial Board
Yunus ATICI (Secretary)
Mehmet AYDOĞAN
Bülent BALİOĞLU
İsmet Teoman BENLİ
Serkan BİLGİÇ
Fatih DİKİCİ
Uygur ER
Cumhur KILINÇER
Deniz KONYA
Çağrı KÖSE
Sait NADERİ
Ender OFLUOĞLU
Serdar ÖZGEN
Çağatay ÖZTÜRK
Hakan SABUNCUOĞLU
Halil İbrahim SEÇER
Serkan ŞİMŞEK
Yetkin SÖYÜNCÜ
Kamil SUCU
Mehmet TEZER

 
[CURRENT ISSUE]
Volume: 26   Year:2015   Number: 4
Editorial / Editörden
KAPAK / KAPAK Editör -  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]0-0
EDİTÖRDEN / EDİTÖRDEN Editör -  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]275-276
Original Article / Orjinal Makale
EFFECTS OF ETOFENAMATE AND METHYLPREDNISOLONE ON SPINAL CORD INJURY / EFFECTS OF ETOFENAMATE AND METHYLPREDNISOLONE ON SPINAL CORD INJURY Burak KAZANCI ,  Uygur ER ,  Hakan SABUNCUOGLU ,  Bülent GÜÇLÜ  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]277-283
BRUCELLAR AND TUBERCULOUS SPONDYLODISCITIS: COMPARISON OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING FINDINGS / BRUSELLÖZ VE TÜBERKÜLOZ SPONDİLODİSKİT: MANYETİK REZONAN BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI Naciye KIŞ ,   Mahir KAPMAZ ,  Ali Haluk DÜZKALIR ,  Selçuk ÖZDOĞAN  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]285-290
MEASUREMENT OF LUMBAR INTERVERTEBRAL DISC HEIGHTS BY COMPUTED TOMOGRAPHY: MORPHOMETRIC STUD / LOMBER DİSK ARALIKLARIN YÜKSEKLİKLERİNİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE ÖLÇÜMÜ: MORFOMETRİK ÇALIŞM Selçuk ÖZDOĞAN ,  Ali Haluk DÜZKALIR ,   Nail DEMIREL ,   Murat KÖKEN  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]291-294
MULTIETIOLOGICAL SYNDROME: LOW BACK PAIN SOME ASPECTS OF PATHOGENESIS AND TREATMENT / MULTİETİYOLOJİJ SENDROM: BEL AĞRISI ÇEŞİTLİ PATOLOJİLER VE TEDAVİ  Yashar Raftaroğlu JALILOV ,  Togrul Yasharoğlu JALILOV ,  Elckan Mubarizoğlu CHALABIYEV  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]295-302
Case Report / Olgu Sunumu
NEUROLOGIC DEFICIT SECONDARY TO CEMENT LEAKAGE DURING PERCUTANEOUS VERTEBROPLASTY IN MULTIPLE MYELOMA PATIENT / MULTİPL MYELOMALI HASTADA PERKÜTAN VERTEBRAPLASTİ SONRASI SEMENT KAÇAĞINA BAĞLI GELİŞEN NÖROLOJİK DEFİSİT  Murat MERT ,  Sinan ERDOĞAN ,   Bahadır GÖKÇEN ,  Selahattin ÖZYÜREK ,  Çağatay ÖZTÜRK  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]303-306
Review Article / Derleme
COMPLICATIONS OF ANTERIOR CERVICAL SPINE SURGERY: REVIEW OF THE LITERATURE / ANTERİOR SERVİKAL SPİNAL CERRAHİ KOMPLİKASYONLARI: LİTERATÜR GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Ali Haluk DÜZKALIR ,  Selçuk ÖZDOĞAN ,  Nail DEMİREL ,   Cumhur Kaan YALTIRIK  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]307-314
ADULT SCOLIOSIS / YETİŞKİN SKOLYOZU Emre KARADENİZ  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]315-322
Frontiers of The Spinal Surgery / Omurga Cerrahisinin Öncüleri
PROF. JÜRGEN HARMS, M.D. / PROF. DR. JÜRGEN HARMS I. Teoman BENLI ,   Emre KARADENİZ  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]323-331
Announcements / Duyurular
ANNOUNCEMENTS / DUYURULAR Editör -  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]337-340
STE Question / STE Soruları
CME QUESTIONS / STE SORULARI Editör -  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]333-335
The Owner On Behalf Of
Turkish Spine Society

İsmet Teoman BENLİ

TURKISH SPINE SOCIETY
President:
İsmet Teoman BENLİ
Vice President:
Sait NADERİ
General Secretary:
Mehmet AYDOĞAN
Treasurer:
Hakan SABUNCUOĞLU
Member:
Ender OFLUOĞLU
Yetkin SÖYÜNCÜ
Uygur ER
Metin ÖZALAY
Deniz KONYA
Fatih DİKİCİ
Serdar KAHRAMAN
The Journal of Turkish Spinal Surgery is published four times in a year (January, April, July, October)

Online Publisher:
İris İnteraktif Ltd. Şti. www.irisinteraktif.com

Address:
İ.Teoman BENLİ
Hisar Intercontinental Hospital, Alemdağ Cad. Siteyolu sok. No:7 Ümraniye / İSTANBUL www.jtss.org 
cheap air jordan
replica watches uk
Close
 
Please provide the username registered to the system

 
    
          
Label