Online Manuscript Process

Username
Password
                          
Forgot Password
Sign Up
ISSN 1301-0336
E-ISSN 2147-5903

Editor
İsmet Teoman BENLİ

Assistant Editor
Sait NADERİ
Uygur ER
Mehmet TEZER
Yetkin SÖYÜNCÜ

Editorial Board
Yunus ATICI (Secretary)
Mehmet AYDOĞAN
Bülent BALİOĞLU
İsmet Teoman BENLİ
Serkan BİLGİÇ
Fatih DİKİCİ
Uygur ER
Cumhur KILINÇER
Deniz KONYA
Çağrı KÖSE
Sait NADERİ
Ender OFLUOĞLU
Serdar ÖZGEN
Çağatay ÖZTÜRK
Hakan SABUNCUOĞLU
Halil İbrahim SEÇER
Serkan ŞİMŞEK
Yetkin SÖYÜNCÜ
Kamil SUCU
Mehmet TEZER

 
[CURRENT ISSUE]
Volume: 27   Year:2016   Number: 2
Editorial / Editörden
COVER / KAPAK
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]0-0
EDITORIAL / EDİTÖRDEN   
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]0-0
Original Article / Orjinal Makale
IS OPEN REDUCTION AND ANTERIOR STABILIZATION EFFECTIVE AND SAFE FOR CERVICAL FRACTURES AND DISLOCATIONS? SINGLE INSTUTION EXPERIENCE WITH 21 CASES / SERVIKAL KIRIKLI ÇIKIKLARDA AÇIK REDÜKSİYON VE ANTERİOR STABİLİZASYON ETKİLİ VE GÜVENLİ MİDİR? 21 VAKALIK TEK MERKEZ DENEYİMİ  Ahmet Gurhan GURCAY ,  Oktay GURCAN  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]63-70
EFFICACY OF IMPACTION OF RETRO-PULSED BONY FRAGMENTS IN LUMBAR BURST FRACTURES: COMPARISON WITH LIGAMENTOTAXIS / LOMBER PATLAMA KIRIKLARINDA KANAL İÇİNE GÖÇ ETMİŞ KEMİK PARÇALARININ ÇAKILMA YÖNTEMİNİN ETKİNLİĞİ VE LİGAMENTOTAKSİS İLE KIYASLANMASI  Atilla KAZANCI  ,  Oktay GURCAN  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]71-76
LUMBAR LORDOSIS AFTER POSTERIOR SPINAL FUSION IN ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS: A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 22 PATIENTS / ADÖLESAN İDİOPATİK SKOLYOZDA POSTERİOR SPİNAL FÜZYON SONRASI LOMBER LORDOZ: 22 HASTANIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ  Ali Akın UGRAS ,  Cem SEVER ,  Erhan BAYRAM ,  Olcay GULER ,  Melih MALKOC ,  Murat YILMAZ  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]77-84
SURGICAL TREATMENT OF TUBERCULOUS SPONDYLITIS / TÜBERKÜLOZ SPONDİLİTİN CERRAHİ TEDAVİSİ  Akin UĞRAŞ ,  Fatih DİKİCİ ,  İbrahim KAYA ,  Necdet SAĞLAM ,  Murat YILMAZ ,  Sevda UĞRAŞ  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]85-90
ANALYSIS OF LUMBAR DISCECTOMY OPERATIONS IN ONE YEAR / BİR YILLIK LOMBER DİSKEKTOMİ AMELİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  Alptekin GÜL ,  Evren AYDOĞMUŞ ,  Serdar Onur AYDIN ,  Mehmet TİRYAKİ ,  Erdal GÜR ,  Hikmet Turan SÜSLÜ  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]91-96
KYPHOPLASTY: EVALUATION OF 108 PATIENTS / KİFOPLASTİ: 108 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  Mehmet TİRYAKİ ,  Necati TATARLI ,  Alptekin GÜL ,  Yusuf Emrah GERGİN ,  Bekir Can KENDİRLİOĞLU  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]97-100
Case Report / Olgu Sunumu
AN UNUSUAL COMPLICATION OF VERTEBROPLASTY: URINARY INCONTINENCE / VERTEBROPLASTİNİN NADİR BİR KOMPLİKASYONU: ÜRİNER İNKONTİNANS  İsmail OLTULU ,  Melih MALKOÇ ,  Ahmet Murat BÜLBÜL ,  Ali Akın UĞRAŞ ,  Olcay GÜLER  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]101-106
THORACOLUMBAR SPINAL FRACTURE MISDIAGNOSED IN CHILDHOOD: A CASE REPORT / ÇOCUKLARDA GÖZDEN KAÇIRILAN TORAKOLOMBER OMURGA KIRIĞI: OLGU SUNUMU  Mehmet TAŞKOPARAN ,  Celal Özbek ÇAKIR  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]107-110
Review Article / Derleme
PEDIATRIC THORACOLUMBAR SPINE FRACTURES / ÇOCUK TORAKOLOMBER OMURGA KIRIKLARI  Kerim SARIYILMAZ ,  Okan ÖZKUNT ,  Fatih DİKİCİ  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]111-116
Frontiers of The Spinal Surgery / Omurga Cerrahisinin Öncüleri
HUMAN ENGINEER: PROF. MAHİR GÜLŞEN, M.D. / İNSAN MÜHENDİSİ: PROF. DR. MAHİR GÜLŞEN  Teoman Benli  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]121-128
STE Question / STE Soruları
QUESTIONS / SORULAR Editor   
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]129-130
Announcements / Duyurular
ANNOUNCEMENTS / DUYURULAR Editor   
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]131-132
Technical Note / Teknik Not
EXTENDED LUMBAR LAMINECTOMY: A SAFE AND SWIFT TECHNIQUE / UZATILMIŞ LOMBER LAMİNEKTOMİ: GÜVENLİ VE HIZLI BİR TEKNİK  Oktay GÜRCAN ,  Ahmet Gurhan GURCAY ,  Atilla KAZANCI  ,  Selim SENTURK ,  İsmail BOZKURT  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]117-120
The Owner On Behalf Of
Turkish Spine Society

İsmet Teoman BENLİ

TURKISH SPINE SOCIETY
President:
İsmet Teoman BENLİ
Vice President:
Sait NADERİ
General Secretary:
Mehmet AYDOĞAN
Treasurer:
Hakan SABUNCUOĞLU
Member:
Ender OFLUOĞLU
Yetkin SÖYÜNCÜ
Uygur ER
Metin ÖZALAY
Deniz KONYA
Fatih DİKİCİ
Serdar KAHRAMAN
The Journal of Turkish Spinal Surgery is published four times in a year (January, April, July, October)

Online Publisher:
İris İnteraktif Ltd. Şti. www.irisinteraktif.com

Address:
İ.Teoman BENLİ
Saray Mahallesi Harput Sokak 2D / 31 Ümraniye / İSTANBUL
www.jtss.org 
cheap air jordan
replica watches uk
Close
 
Please provide the username registered to the system

 
    
          
Label