Online Manuscript Process

Username
Password
                          
Forgot Password
Yeni Kayıt
ISSN 1301-0336


Editör
İsmet Teoman BENLİ

Editör Yardımcıları
Sait NADERİ
Ömer AKÇALI
Alpaslan ŞENKÖYLÜ
Uygur ER

Yayın Kurulu
İsmet Teoman BENLİ
Sait NADERİ
Ömer AKÇALI
Alpaslan ŞENKÖYLÜ
Uygur ER
Çağatay ÖZTÜRK
Deniz KONYA
Serkan BİLGİÇ
Mehmet AYDOĞAN
Mehmet Bülent BALİOĞLU
Yunus ATICI
 
[SON SAYI]
Yıl:2014   Periyot: 3   Cilt: 25
Editörden
EDİTÖRDEN Editör -  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]173-174
Orjinal Makale
ANALYSIS OF AXIS TRAUMATIC SPONDYLOLISTHESIS BY FINITE ELEMENT METHOD Doğan Güçlühan GÜÇLÜ ,  Ömür GÜNALDI ,  Uzay ERDOĞAN ,  Ali Ender OFLUOĞLU ,  Lütfi Şinasi POSTALCI ,  Ümit KEPOĞLU ,  Haydar ÇELİK  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]175-182
PELVİK İNSİDANS ELLE Mİ, BİLGİSAYAR YARDIMLI MI ÖLÇMELİYİZ? İsmail OLTULU ,  Melih MALKOÇ ,  Mehmet İŞYAR ,  Sercan YALÇIN ,  Tuğrul ÖRMECİ ,  Akın UĞRAŞ  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]183-187
ALT SERVİKAL BÖLGE DİSK MESAFELERİNİN YÜKSEKLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ VE KLİNİKTE KULLANIMI Murat KÖKEN ,  Selçuk ÖZDOĞAN ,  Yusuf Emrah GERGİN ,  Serdar Onur AYDIN ,  Ebru YÜCE ,  Mehmet TİRYAKİ ,  Necati TATARLI ,  Hikmet Turan SÜSLÜ ,  Tufan HİÇDÖNMEZ  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]189-192
ERİŞKİNLERDE ÖN ATLANTODENTAL MESAFENİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE ÖLÇÜMÜ Selçuk ÖZDOĞAN ,  Murat KÖKEN ,  Yusuf Emrah GERGİN ,  Serdar Onur AYDIN ,  Ebru YÜCE ,  Mehmet TİRYAKİ ,  Necati TATARLI ,  Hikmet Turan SÜSLÜ ,  Tufan HİÇDÖNMEZ  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]193-197
TORAKOLOMBER BİLEŞKE PEDİKÜL ÇAPLARININ FARKLI ERİŞKİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE MORFOMETRİK ANALİZİ Murat KÖKEN ,  Selçuk ÖZDOĞAN ,  Yusuf Emrah GERGİN ,  Bekircan KENDİRLİOĞLU ,  Ebru YÜCE ,  Mehmet TİRYAKİ ,  Necati TATARLI ,  Hikmet Turan SÜSLÜ ,  Tufan HİÇDÖNMEZ  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]199-203
LOMBER PERKUTAN ENDOSKOPİK DİSKEKTOMİ ERKEN DÖNEM SONUÇLARI Sevda UĞRAŞ ,  İsmail OLTULU ,  Mehmet İŞYAR ,  Melih MALKOÇ ,  Akın UĞRAŞ  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]205-209
Olgu Sunumu
KORD BASISI OLUŞTURAN ÇOK SEVİYELİ VERTEBRA HEMANJİYOMLARINDA CERRAHİ TEDAVİNİN ETKİNLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Fatih KORKMAZ ,  Kaya SARAÇ ,  Mustafa KARAKAPLAN ,  Gökay GÖRMELİ ,  Mehmet Nuri ERDEM ,  Engin Burak SELÇUK  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]211-218
LUMBAR VERTEBRA PAGET’S DISEASE TREATED WITH PERCUTANEOUS TRANSPEDICULAR SCREW FIXATION AND VERTEBROPLASTY Ahmet KARAKAŞLI ,  İsmail Safa SATOĞLU ,  Ömer AKÇALI  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]219-224
Derleme
KORDOMA Yunus Emre AKMAN ,  Yunus ATICI ,  Merter YALÇINKAYA ,  Yavuz ARIKAN ,  Mehmet Bülent BALİOĞLU ,  Yavuz Selim KABUKÇUOĞLU  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]225-231
NEURAL AXIS ABNORMALITIES IN EARLY ONSET SCOLIOSIS Bahadır GÖKCEN ,  Ramazan Erden ERTÜRER ,  Çağatay ÖZTÜRK  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]233-237
Omurga Cerrahisinin Öncüleri
PROF. DR. YUSUF ERŞAHİN Mehmet ZİLELİ ,  Tuncer TURHAN  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]239-246
STE Soruları
STE SORULARI
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]247-248
Türk Omurga Derneği
Adına Sahibi:

Serdar KAHRAMAN

TÜRK OMURGA DERNEĞİ
Başkan:
Serdar KAHRAMAN
2.Başkan:
Ömer AKÇALI
Genel Sekreter:
Alpaslan ŞENKÖYLÜ
Sayman:
Çağatay ÖZTÜRK
Üye:
Haluk BERK
Hakan CANER
Uygur ER
Esat KITER
Deniz KONYA
Halil İbrahim SEÇER

Türk Omurga Cerrahisi Dergisi üç ayda bir yılda 4 kez yayınlanır. (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim)

Online Yayıncı:
İris İnteraktif Ltd. Şti. www.irisinteraktif.com

Yazışma Adresi:
İ.Teoman BENLİ
Hisar Intercontinental Hospital, Alemdağ Cad. Siteyolu sok. No:7 Ümraniye / İSTANBUL www.jtss.org 
 
    
          
Label