Online Manuscript Process

Username
Password
                          
Forgot Password
Yeni Kayıt
ISSN 1301-0336


Editör
İsmet Teoman BENLİ

Editör Yardımcıları
Sait NADERİ
Ömer AKÇALI
Alpaslan ŞENKÖYLÜ
Uygur ER

Yayın Kurulu
İsmet Teoman BENLİ
Sait NADERİ
Ömer AKÇALI
Alpaslan ŞENKÖYLÜ
Uygur ER
Çağatay ÖZTÜRK
Deniz KONYA
Serkan BİLGİÇ
Mehmet AYDOĞAN
Mehmet Bülent BALİOĞLU
Yunus ATICI
 
[SON SAYI]
Yıl:2014   Periyot: 4   Cilt: 25
Editörden
EDİTÖRDEN Editör -  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]249-250
Orjinal Makale
AMINOGUANIDINE AND METHYLPREDNISOLONE EFFECT IN SPINAL CORD INJURY: EXPERIMENTAL STUDY Halil İbrahim SEÇER ,  Tufan CANSEVER ,  Özkan TEHLİ ,  Serdar KAHRAMAN  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]251-258
THE ROLE OF BONE DENSITOMETRY, DISC AND OSTEOPHYTE SCORES IN OSTEOPOROTIC VERTEBRAL FRACTURE Tufan CANSEVER ,  Mustafa Gökhan BİLGİLİ ,  Atilla KIRÇELLI ,  Emre DEMIRÇAY ,  Ömer ÖZEL  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]259-264
TORASİK DİSK HERNİLERİNDE KONSERVATİF TEDAVİ Mehmet Fatih KORKMAZ ,  Mehmet Akif DURAK ,  Huseyin OZEVREN ,  Zeynep Maras OZDEMIR ,  Bayram KAHRAMAN ,  Saim YOLOGLU  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]265-270
TORASİK DİSK HERNİLERİNİN POSTERİOR TRANSFORAMİNAL TORASİK İNTERBODY FÜZYON İLE TEDAVİSİ M. Nuri ERDEM ,  İsmail OLTULU ,  Sinan KARACA ,  Yener ERKEN ,  Taner BEKMEZCİ ,  Mehmet AYDOĞAN  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]271-275
EXPERIENCE ON SURGICAL TREATMENT OF SINGLE-LEVEL THORACIC DISC HERNIATIONS VIA COSTOTRANSVERSECTOMY APPROACH Uygur ER ,  Serkan ŞİMŞEK  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]277-282
THE CLINICAL RESULTS OF THE CALCIFIED THORACIC DISC HERNIATIONS TREATED WITH TRANSPEDICULAR APPROACH Nuri Eralp CETİNALP ,  Kerem Mazhar ÖZSOY ,  Halil İbrahim SEÇER ,  Serdar KAHRAMAN ,  İ. Teoman BENLİ  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]283-288
COMPARISON OF THE SURGICAL TECHNIQUES FOR THE ANTERIOR TRANSTHORACIC APPROACHE TO DORSAL SPINE Walid AE. HAMMAD  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]289-296
Olgu Sunumu
KENDİLİĞİNDEN KAYBOLAN SEKESTRE LOMBER DİSK HERNİSİ: OLGU SUNUMU Yusuf Emrah GERGIN ,  Selçuk ÖZDOĞAN ,  Mehmet TİRYAKİ ,  Necati TATARLI ,  Hakan SABUNCUOĞLU ,  Tufan HIÇDÖNMEZ  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]297-300
LOMBER İNTRADURAL DİSK HERNİSİ: OLGU SUNUMU Uzay ERDOĞAN ,  Hakan KINA ,  Ömür GÜNALDI ,  Lütfi Şinasi POSTALCI ,  Erhan EMEL ,  Ali Ender OFLUOĞLU  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]301-304
GIANT ANTERIOR CERVICAL OSTEOPHYTES: A CASE REPORT Hande EZERARSLAN ,  Burak KAZANCI ,  Raziye Handan NURHAT ,  Gökçe Kaan ATAÇ ,  Ersin ERDOĞAN  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]305-308
Derleme
TORAKAL DİSK HERNİLERİNE PRATİK YAKLAŞIM Selçuk ÖZDOĞAN ,  Yusuf Emrah GERGİN ,  Özgür ŞENOL ,  Mehmet TİRYAKİ ,  Ali Haluk DÜZKALIR ,  Tufan HİÇDÖNMEZ  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]309-312
COMPREHENSIVE MANAGEMENT OF TRAUMATIC THORACOLUMBAR VERTEBRAL FRACTURE Mehmet Fatih KORKMAZ ,  Mehmet KARATAS ,  Resit SEVİMLİ ,  Mehmet Nuri ERDEM  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]313-320
Omurga Cerrahisinin Öncüleri
ANKARA TIP FAKÜLTESİNDE ÜÇ DEV ÇINAR-2: PROF. DR. DERYA DİNÇER İ.Teoman BENLİ  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]321-324
STE Soruları
STE SORULARI Editör -  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]325-326
Türk Omurga Derneği
Adına Sahibi:

Serdar KAHRAMAN

TÜRK OMURGA DERNEĞİ
Başkan:
Serdar KAHRAMAN
2.Başkan:
Ömer AKÇALI
Genel Sekreter:
Alpaslan ŞENKÖYLÜ
Sayman:
Çağatay ÖZTÜRK
Üye:
Haluk BERK
Hakan CANER
Uygur ER
Esat KITER
Deniz KONYA
Halil İbrahim SEÇER

Türk Omurga Cerrahisi Dergisi üç ayda bir yılda 4 kez yayınlanır. (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim)

Online Yayıncı:
İris İnteraktif Ltd. Şti. www.irisinteraktif.com

Yazışma Adresi:
İ.Teoman BENLİ
Hisar Intercontinental Hospital, Alemdağ Cad. Siteyolu sok. No:7 Ümraniye / İSTANBUL www.jtss.org 
 
    
          
Label