Online Manuscript Process

Username
Password
                          
Forgot Password
Sign Up
ISSN 1301-0336


Editor
İsmet Teoman BENLİ

Assistant Editor
Sait NADERİ
Uygur ER
Mehmet TEZER
Yetkin SÖYÜNCÜ

Editorial Board
Yunus ATICI (Secretary)
Mehmet AYDOĞAN
Bülent BALİOĞLU
İsmet Teoman BENLİ
Serkan BİLGİÇ
Fatih DİKİCİ
Uygur ER
Cumhur KILINÇER
Deniz KONYA
Çağrı KÖSE
Sait NADERİ
Ender OFLUOĞLU
Serdar ÖZGEN
Çağatay ÖZTÜRK
Hakan SABUNCUOĞLU
Halil İbrahim SEÇER
Serkan ŞİMŞEK
Yetkin SÖYÜNCÜ
Kamil SUCU
Mehmet TEZER

 
[CURRENT ISSUE]
Volume: 26   Year:2015   Number: 2
Editorial / Editörden
COVER / KAPAK   
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]0-0
EDITORIAL / EDİTÖRDEN   
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]93-94
Original Article / Orjinal Makale
BIOMECHANICAL COMPARISON OF INTACT AND HEMILAMINECTOMIZED DISCECTOMIZED SPINE / NORMAL VE HEMİLAMİNEKTOMİ DİSEKTOMİ UYGULANMIŞ OMURGANIN BİYOMEKANİK KARŞILAŞTIRILMASI Ahmet KARAKAŞLI ,  İsmail Safa SATOĞLU ,  Ceren KIZMAZOGLU ,  Eyad SEKIK ,  Didem Venüs YILDIZ ,   Erdem KUMTEPE  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]95-100
MORPHOMETRIC STUDY OF LUMBAR VERTEBRA PEDICLES / LOMBER VERTEBRA PEDİKÜLLERİNİN MORFOMETRİK ÇALIŞMASI Hanife Gülden DÜZKALIR ,  Selçuk ÖZDOĞAN ,   Alptekin GÜL ,  Sinem GERGIN ,  Özgür ŞENOL ,  Ali Haluk DÜZKALIR ,  Necati TATARLI ,  Murat KÖKEN  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]101-106
LUMBAR LORDOSIS AND SACRAL SLOPE ANGLE MEASUREMENTS ACCORDING TO ADULT AGE GROUPS: A MORPHOMETRIC STUDY / ERİŞKİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE LOMBER LORDOZ VE SAKRAL SLOP AÇILARININ ÖLÇÜMÜ: MORFOMETRİK ÇALIŞMA Hanife Gülden DÜZKALIR ,  Selçuk ÖZDOĞAN ,  Alptekin GÜL ,   Sinem GERGIN ,  Özgür ŞENOL ,  Ali Haluk DÜZKALIR ,  Necati TATARLI ,  Murat KÖKEN  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]107-111
EVALUATION OF THE CRANIOCERVICAL JUNCTION OF THE ADOLESCENT PATIENTS WITH CONGENITAL SPINAL DEFORMITY VIA COMPUTERIZED TOMOGRAPHY / KONJENİTAL OMURGA DEFORMİTELİ ADÖLESAN HASTALARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE KRANİOSERVİKAL BİLEŞKENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Bülent BALIOGLU  ,   Akif ALBAYRAK ,  Deniz KARGIN1 ,  Yunus Emre AKMAN1 ,  Mehmet Akif KAYGUSUZ2  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]113-117
EFFICACY OF MULTIPLE SMITH PETERSEN OSTEOTOMY IN ADULTS WITH THORACIC HYPERKYPHOSIS / TORASİK HİPERKİFOZU OLAN ERİŞKİNLERDE ÇOKLU SMİTH PETERSEN OSTEOTOMİSİNİN ETKİNLİĞİ Özcan KAYA ,  Fatih DİKİCİ ,  Turgut AKGÜL ,  Ahmet SALDUZ  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]119-125
FLUOROSCOPY GUIDED TRANSFORAMINAL STEROID INJECTION ON CERVICAL RADICULAR PAIN / SERVİKAL RADİKÜLER AĞRIDA FLOROSKOPİ EŞLİĞİNDE TRANSFORAMİNAL STEROİD ENJEKSİYONU Hüsnü SÜSLÜ ,  Hanife Gülden DÜZKALIR ,   Selçuk ÖZDOĞAN ,  Özgür ŞENOL ,  Necati TATARLI ,  Ali Haluk DÜZKALIR ,  Cumhur Kaan YALTIRIK  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]127-133
EPIDUROSCOPY USAGE FOR PAIN MANAGEMENT OF FAILED BACK SURGERY SYNDROME / BAŞARISIZ BEL CERRAHİSİ SENDROMUNUN AĞRI YÖNETİMİNDE EPİDUROSKOPİ KULLANIMI Hüsnü SÜSLÜ ,  Cumhur Kaan YALTIRIK ,  Selçuk ÖZDOĞAN ,  Özgür ŞENOL ,  Necati TATARLI ,   Ali Haluk DÜZKALIR ,   Hanife Gülden DÜZKALIR  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]135-140
TOTAL HEALTH EXPENDITURE AND TOTAL SPINE RELATED PROCEDURE EXPENDITURE IN A FIVE-YEAR PERIOD (2008-2012) IN TURKEY / 2008-2012 YILLARI ARASINDA ÜLKEMiZDE TOTAL SAĞLIK HARCAMALARI VE TOTAL OMURGA CERRAHİSİ HARCAMALARI Özlem Nihal NADERİ ,  Sait NADERİ  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]141-151
Case Report / Olgu Sunumu
IDIOPATHIC SPINAL CORD HERNIATION / İDİOPATİK SPİNAL KORD HERNİASYONU Bahadır GÖKCEN ,  Meriç ENERCAN ,  Mesut KILIÇ ,  Erden ERTÜRER ,  Çağatay ÖZTÜRK  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]153-156
CERVICAL EPIDURAL ABCESS DUE TO NASAL SEPTAL PERFORATION / NAZAL SEPTAL PERFORASYONA BAĞLI OLUŞAN SERVİKAL EPİDURAL APSE Burak KAZANCI ,  Hande EZERARSLAN ,  Gökçe Kaan ATAÇ ,  Mert BAŞARAN ,  Ersin ERDOĞAN  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]157-160
IS CUFF LEAK TEST VALID IN MANAGING DIFFICULT EXTUBATION AFTER CERVICAL SPINE FUSION OPERATION? / SERVİKAL OMURGA FÜZYON AMELİYATI SONRASI ZOR ENTÜBASYON UYGULAMASINDA “CUFF LEAK” GEÇERLİ BİR TEST MİDİR? Onur ÖZLÜ ,  Sema ŞANAL BAŞ ,  Uygur ER ,  Serkan ŞİMŞEK  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]161-164
Review Article / Derleme
CROSSING LAMINAR SCREW FIXATION OF THE AXIS / AKSİSİN ÇAPRAZ LAMİNAR VİDA İLE FİKSASYONU Hüseyin ÖZEVREN ,  Ramazan KAHVECİ ,  Emre Cemal GÖKCE  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]165-171
ANAESTHESIA MANAGEMENT IN SPINAL CORD INJURY PATIENTS / SPİNAL KORD HASARLI HASTADA ANESTEZİ YAKLAŞIMI Elif ÇOPUROĞLU ,  Cem ÇOPUROĞLU ,  Sevtap H. ŞAHİN ,  Gönül SAĞIROĞLU ,  Mert ÇİFTDEMİR  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]173-176
Frontiers of The Spinal Surgery / Omurga Cerrahisinin Öncüleri
BIBLIOGRAPHY OF SPINE AND SPINAL CORD HEALTH AND DISEASE RELATED BOOKS PUBLISHED IN TURKISH / TÜRKÇE BASILMIŞ OMURGA - OMURİLİK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ESERLER BİBLİYOGRAFİSİ Sait NADERİ  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]177-184
Announcements / Duyurular
ANNOUNCEMENTS / DUYURULAR   
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]187-187
STE Question / STE Soruları
CME QUESTIONS / STE SORULARI   
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]185-186
The Owner On Behalf Of
Turkish Spine Society

İsmet Teoman BENLİ

TURKISH SPINE SOCIETY
President:
İsmet Teoman BENLİ
Vice President:
Sait NADERİ
General Secretary:
Mehmet AYDOĞAN
Treasurer:
Hakan SABUNCUOĞLU
Member:
Ender OFLUOĞLU
Yetkin SÖYÜNCÜ
Uygur ER
Metin ÖZALAY
Deniz KONYA
Fatih DİKİCİ
Serdar KAHRAMAN
The Journal of Turkish Spinal Surgery is published four times in a year (January, April, July, October)

Online Publisher:
İris İnteraktif Ltd. Şti. www.irisinteraktif.com

Address:
İ.Teoman BENLİ
Hisar Intercontinental Hospital, Alemdağ Cad. Siteyolu sok. No:7 Ümraniye / İSTANBUL www.jtss.org 
cheap air jordan
Close
 
Please provide the username registered to the system

 
    
          
Label