Online Manuscript Process

Username
Password
                          
Forgot Password
Yeni Kayıt
ISSN 1301-0336


Editör
İsmet Teoman BENLİ

Editör Yardımcıları
Sait NADERİ
Ömer AKÇALI
Alpaslan ŞENKÖYLÜ
Uygur ER

Yayın Kurulu
İsmet Teoman BENLİ
Sait NADERİ
Ömer AKÇALI
Alpaslan ŞENKÖYLÜ
Uygur ER
Çağatay ÖZTÜRK
Deniz KONYA
Serkan BİLGİÇ
Mehmet AYDOĞAN
Mehmet Bülent BALİOĞLU
Yunus ATICI
 
[SON SAYI]
Yıl:2014   Periyot: 2   Cilt: 25
Editörden
EDİTÖRDEN Editör -  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]79-80
Orjinal Makale
ASEMPTOMATİK GENÇ POPULASYONDA RADYOGRAFİK LOMBER VERTEBRA ANOMALİSİ SIKLIĞI: ÇOK MERKEZLİ PREVALANS ÇALIŞMASI Davud YASMİN ,  H. Yener ERKEN ,  Halil BURÇ ,  Kenan KEKLIKÇI ,  Mehmet AYDOĞAN  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]81-86
TAM SEGMENTE VE KİLİTLENMEMİŞ HEMİVERTEBRALI HASTALARDA SADECE POSTERİOR YAKLAŞIMLA TAM HEMİVERTEBREKTOMİ, SİRKÜMFERENSİYAL FÜZYON POSTERİOR KISA ENSTRÜMANTASYON SONUÇLARI Doğaç KARAGÜVEN ,  İ. Teoman BENLİ ,  Mehmet AYDOĞAN  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]87-96
DECISION MAKING ON SAGITTAL IMBALANCE CORRECTION WITH COMPUTER ASSISTANCE Akif ALBAYRAK ,  Yunus ATICI ,  Mehmet Bülent BALIOĞLU ,  Deniz KARGIN ,  Mehmet Nurullah ERMIŞ ,  Evren AKPINAR ,  Abdul Fettah BÜYÜK  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]97-104
TORAKOLOMBER OMURGA KIRIKLARINDA POSTERİOR CERRAHİNİN UZUN DÖNEM SONUÇLARI: SAGİTTAL PLAN ANALİZİ M.Bülent BALİOĞLU ,  Deniz KARGIN ,  Yunus ATICI ,  Akif ALBAYRAK ,  M.Temel TACAL ,  M.Akif KAYGUSUZ  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]105-116
CLINICAL AND RADIOLOGIC RESULTS OF POSTERIOR DECOMPRESSION AND FUSION SURGERY IN DEGENERATIVE LUMBAR SPINAL STENOSIS Baran KÖMÜR ,  Serhat MUTLU ,  Tahir Mutlu DUYMUŞ ,  Barış YILMAZ ,  Erdem KAAN ,  Funda ATAMAZ ,  Mehmet ARGIN ,  Erhan SESLİ  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]117-122
FACET BLOCKAGE FOR MECHANICAL LOW BACK PAIN Mehmet SORAR ,  Uygur ER ,  Ersin ÖZEREN ,  Orhan ALTAY  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]123-128
Olgu Sunumu
BRUCELLOSIS SPINAL EPIDURAL ABSCESS WITHOUT SPONDYLODISCITIS: CASE REPORT. Arif ÖSÜN ,  Ali SAMANCIOĞLU ,  Murat KORKMAZ ,  Ogün Umut MUTLUCAN ,  Mehmet KARA  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]129-134
KOMBİNE SPİNAL EPİDURAL ANESTEZİ SONRASI SUBAKUT DÖNEMDE GELİŞEN EPİDURAL ABSE Gizem İLVAN ,  Deniz Akşahin KARATAŞ ,  Özlem Ulu YAVUZ ,  Deniz KARGIN ,  Yunus ATICI ,  Akif ALBAYRAK ,  Hanifi ÜÇPUNAR  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]135-138
Derleme
OMURGADA SAGİTTAL DENGENİN ÖNEMİ VE SPİNOPELVİK PARAMETRELER Mustafa KARADEMİR ,  Ergün KARAVELİOĞLU ,  M. Gazi BOYACI ,  Olcay ESER  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]139-148
OMURGANIN SAGİTTAL PLAN ANALİZİ Yunus ATICI ,  Mehmet Bülent BALİOĞLU ,  Akif ALBAYRAK ,  Deniz KARGIN ,  Ayşegül ATICI ,  Yunus Emre AKMAN  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]149-154
DEJENERATİF OMURGA SORUNLARINDA PERKÜTAN POSTERİOR FİKSASYON H. Yener ERKEN ,  Mehmet Nuri ERDEM ,  Halil BURÇ ,  Gürsel SAKA ,  Mehmet AYDOĞAN  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]155-160
Omurga Cerrahisinin Öncüleri
ANKARA TIP FAKÜLTESİNDE ÜÇ DEV ÇINAR -1: PROF. DR. İLKER ÇETİN İ. Teoman BENLİ  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]161-168
STE Soruları
STE SORULARI Editör -  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]169-170
Duyurular
KONGRELER VE TOPLANTILARI Editör -  
Sayfa No
[Türkce Özet][Türkce Özet][Tam Metin PDF]171-172
Türk Omurga Derneği
Adına Sahibi:

Serdar KAHRAMAN

TÜRK OMURGA DERNEĞİ
Başkan:
Serdar KAHRAMAN
2.Başkan:
Ömer AKÇALI
Genel Sekreter:
Alpaslan ŞENKÖYLÜ
Sayman:
Çağatay ÖZTÜRK
Üye:
Haluk BERK
Hakan CANER
Uygur ER
Esat KITER
Deniz KONYA
Halil İbrahim SEÇER

Türk Omurga Cerrahisi Dergisi üç ayda bir yılda 4 kez yayınlanır. (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim)

Online Yayıncı:
İris İnteraktif Ltd. Şti. www.irisinteraktif.com

Yazışma Adresi:
İ.Teoman BENLİ
Hisar Intercontinental Hospital, Alemdağ Cad. Siteyolu sok. No:7 Ümraniye / İSTANBUL www.jtss.org 
 
    
          
Label