Online Manuscript Process

Username
Password
                          
Forgot Password
Sign Up
ISSN 1301-0336


Editor
İsmet Teoman BENLİ

Assistant Editor
Sait NADERİ
Uygur ER
Mehmet TEZER
Yetkin SÖYÜNCÜ

Editorial Board
Yunus ATICI (Secretary)
Mehmet AYDOĞAN
Bülent BALİOĞLU
İsmet Teoman BENLİ
Serkan BİLGİÇ
Fatih DİKİCİ
Uygur ER
Cumhur KILINÇER
Deniz KONYA
Çağrı KÖSE
Sait NADERİ
Ender OFLUOĞLU
Serdar ÖZGEN
Çağatay ÖZTÜRK
Hakan SABUNCUOĞLU
Halil İbrahim SEÇER
Serkan ŞİMŞEK
Yetkin SÖYÜNCÜ
Kamil SUCU
Mehmet TEZER

 
[CURRENT ISSUE]
Volume: 26   Year:2015   Number: 3
Editorial / Editörden
KAPAK / KAPAK Editör -  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]0-0
EDİTÖRDEN / EDİTÖRDEN Editör -  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]189-190
Original Article / Orjinal Makale
EFFECT OF POSTOPERATIVE SHOULDER IMBALANCE ON PATIENT SATISFACTION WITH SURGICAL TREATMENT OF ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS / ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZDA CERRAHİ SONRASI OMUZ DENGESİZLİĞİNİN HASTANIN TEDAVİDEN MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ Olcay GULER ,   Erhan BAYRAM ,   Murat YILMAZ ,   Mehmet Emin ERDIL ,  Ali Akın UGRAS ,  Mahir MAHIROGULLARI  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]191-196
EFFECTIVITY OF INTERBODY FUSION PROCEDURE IN DEGENERATIVE SPINE DISEASES / DEJENERATİF OMURGA HASTALIKLARINDA CİSİMLERARASI FÜZYONUN ETKİNLİĞİ Okan ÖZKUNT ,   Kerim SARIYILMAZ ,  Fatih DİKİCİ ,  Murat KORKMAZ ,   Turgut AKGÜL ,  Cüneyt ŞAR  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]197-203
UNILATERAL APPROACH FOR BILATERAL SPINAL MICRODECOMPRESSION IN LUMBAR SPINAL STENOSIS: SHORT TERM RESULTS / LOMBER DAR KANAL HASTALARINDA UNILATERAL YAKLAŞIM ILE BILATERAL MIKRODEKOMPRESYON: KISA DÖNEM SONUÇLARI Selçuk ÖZDOĞAN ,  Cumhur Kaan YALTIRIK ,  Başar ATALAY ,  Mehmet TIRYAKI ,  Ali Haluk DÜZKALIR ,  Hüsnü SÜSLÜ  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]205-209
ALL LEVELS PEDICLE SCREW FOR DECOMPRESSION AND CORRECTION IN DEGENERATIVE LUMBAR SPINE SCOLIOSIS: SHORT-TERM RESULTS / DEJENERATİF LOMBER OMURGA SKOLYOZUNDA KORREKSİYON VE DEKOMPRESYONUNDA TÜM SEVİYELERE PEDİKÜLER VİDA KULLANIMI Uzay ERDOGAN ,  Hakan KINA ,  Orhun M. CEVIK ,  A. Ender OFLUOGLU  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]211-219
OUR CLINICAL EXPERIENCES: THORACIC OUTLET SYNDROME / TORASİK ÇIKIŞ SENDROMU: KLİNİK DENEYİMLERİMİZ Uzay ERDOGAN ,  Hakan KINA ,  Aykut AKPINAR ,  Erhan EMEL ,  Orhun M. CEVIK ,  A. Ender OFLUOGLU  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]221-227
COCCYDINIA: PAIN MANAGEMENT WITH RADIOFREQUANCY THERMOABLATION OF GANGLION IMPAR / KOKSİDİNİ: İMPAR GANGLİONUNUN RADIOFREKANS TERMOABLASYONU İLE AĞRI TEDAVİSİ Hüsnü SÜSLÜ ,  Murat KÖKEN ,  Selçuk ÖZDOĞAN ,  Mehmet TIRYAKI ,  Ali Haluk DÜZKALIR  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]229-236
Case Report / Olgu Sunumu
DYSPHAGIA CAUSED BY ANTERIOR CERVICAL HYPEROSTOSIS: CASE REPORT / ANTERIOR SERVIKAL HIPEROSTEOZUN NEDEN OLDUĞU DISFAJI: OLGU SUNUMU Selçuk ÖZDOĞAN ,  Hakan SABUNCUOĞLU ,  Güçlü Kaan BERİAT ,  Mehmet TİRYAKİ ,  Ali Haluk DÜZKALIR  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]237-240
Review Article / Derleme
THE USE OF VIDEO ASSISTED THORACOSCOPIC SURGERY IN SPINAL DEFORMITY CORRECTION / VİDEO YARDIMLI TORAKOSKOPİK CERRAHİNİN SPİNAL DEFORMİTE DÜZELTİLMESİNDE KULLANIMI H. Yener ERKEN ,  Mehmet Nuri ERDEM  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]241-247
FAILED BACK SURGERY SYNDROME / BAŞARISIZ BEL CERRAHİSİ SENDROMU Selçuk ÖZDOĞAN ,  Erdal GÜR ,  Hüsnü SÜSLÜ ,  Mehmet TIRYAKI ,  Ali Haluk DÜZKALIR ,  Cumhur Kaan YALTIRIK  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]249-254
COMPLICATIONS OF THE PERCUTANEOUS VERTEBROPLASTY / PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ KOMPLİKASYONLARI Ali Haluk DÜZKALIR ,  Selçuk ÖZDOĞAN ,  Mehmet TİRYAKİ ,  Alptekin GÜL ,  Cumhur Kaan YALTIRIK ,  Murat KÖKEN  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]255-262
Frontiers of The Spinal Surgery / Omurga Cerrahisinin Öncüleri
PROF. AZMİ HAMZAOĞLU, M.D. / PROF. DR. AZMİ HAMZAOĞLU I. Teoman BENLI ,  Yener ERKEN  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]263-270
STE Question / STE Soruları
CME QUESTIONS / STE SORULARI Editör -  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]271-273
The Owner On Behalf Of
Turkish Spine Society

İsmet Teoman BENLİ

TURKISH SPINE SOCIETY
President:
İsmet Teoman BENLİ
Vice President:
Sait NADERİ
General Secretary:
Mehmet AYDOĞAN
Treasurer:
Hakan SABUNCUOĞLU
Member:
Ender OFLUOĞLU
Yetkin SÖYÜNCÜ
Uygur ER
Metin ÖZALAY
Deniz KONYA
Fatih DİKİCİ
Serdar KAHRAMAN
The Journal of Turkish Spinal Surgery is published four times in a year (January, April, July, October)

Online Publisher:
İris İnteraktif Ltd. Şti. www.irisinteraktif.com

Address:
İ.Teoman BENLİ
Hisar Intercontinental Hospital, Alemdağ Cad. Siteyolu sok. No:7 Ümraniye / İSTANBUL www.jtss.org 
cheap air jordan
Close
 
Please provide the username registered to the system

 
    
          
Label